Business hours:
Mon – Fri: 9:00 AM – 5PM

Abrasive Wheels – Szlifierka Kątowa

Szkolenia na szlifierke katową w jezyku polskim

Ustawa o BHP (The Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 ) w sekcji 2 obejmuję zapotrzebowanie na ukończenie szkoleń dotyczących określonych aktywności. Ustawa The Safety in Industry Act 1882 – Bezpieczeństwo przemysłowe (Schedule No. 30 (Abrasive Wheels) nakłada obowiązki na wszystkich pracodawców, aby w zakładach pracy, w których używane są urządzenia posiadające tarcze (min. Szlifierki kątowe, piły itp.) prace takie były wykonywane jedynie przez przeszkolonych pracowników, którzy ukończyli niezbędne szkolenie.

Kurs Abrasive Wheels zapewnia szkolenie z zakresu zmiany tarcz , właściwego ich przechowywania oraz serwisowania.

 

Zagadnienia

  • Prawo I regulacje BHP
  • Zagrożenia I środki bezpieczeństwa
  • Zrozumienie oznaczeń tarcz szlifierskich
  • Przechowywanie, przenoszenie, transport, inspekcja, sprawdzanie tarcz
  • Prawidłowe montowanie tarcz oraz zasady przechowywania
  • Balans traczy
  • Ustawienie urządzenia
  • Polecana literatura

Czas trwanie: 4 godziny

Koszt: 50 euro bazując na grupie 10 osob (max 12 osob

 

Certifikat wydawany jest po zakonczonym szkoleniu (warunek: zdany egzamin)
Mozliwosc przeprowadzenia kursu w firmie
Maksymalna liczba osob 12

Kursy odbywają się dwa razy w miesiącu w Dublinie i Cork

087 0930808/ 01 442 9118