Business hours:
Mon – Fri: 9:00 AM – 5PM

Kurs Pierwszej Pomocy Dublin

Basic First Aid- Podstawowy kurs pierwszej pomocy

Szkolenie trwa jeden dzień, podczas którego nauczą się Państwo jak udzielać pierwszej pomocy.
Kurs obejmuje szereg zagadnień.
Po pomyślnym zakończeniu egzaminu, składającym się z pytań wielokrotnego wyboru oraz ćwiczeń praktycznych, każdy uczestniczący otrzyma uznawany w całym kraju Certyfikat Pierwszej Pomocy, który jest ważny przez 3 lata.

Emergency First Aid – treść szkolenia

  • Wprowadzenie do pierwszej pomocy
  • Ocena osoby potzrebującej pomocy- na co zwrócić uwagę, procedury
  • Choroby serca
  • CPR (uzycie defibliratora oraz akcja serca) oraz zakrztuszenie
  • Rany, skaleczenie I krwawienie
  • Ograniczona świadomość oraz utrata przytomności
  • Urazy mięsnio – szkieletowe
  • Poparzenia
  • Zatrucia

Czas trwanie: jeden dzień

Koszt: 65 euro bazując na grupie 10 osob (max 12 osob)

Kurs może odbyc się tylko na terenie Polski bądź Irlandii