Business hours:
Mon – Fri: 9:00 AM – 5PM

Inne kursy

Abrasive Wheels Training – Szlifierka Kątowa

Ustawa o BHP (The Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 ) w sekcji 2 obejmuję zapotrzebowanie na ukończenie szkoleń dotyczących określonych aktywności. Ustawa The Safety in Industry Act 1882 – Bezpieczeństwo przemysłowe (Schedule No. 30 (Abrasive Wheels) nakłada obowiązki na wszystkich pracodawców, aby w zakładach pracy, w których używane są urządzenia posiadające tarcze (min. Szlifierki kątowe, piły itp.) prace takie były wykonywane jedynie przez przeszkolonych pracowników, którzy ukończyli niezbędne szkolenie.

Kurs Abrasive Wheels zapewnia szkolenie z zakresu zmiany tarcz , właściwego ich przechowywania oraz serwisowania.

 

Zagadnienia

 • Prawo I regulacje BHP
 • Zagrożenia I środki bezpieczeństwa
 • Zrozumienie oznaczeń tarcz szlifierskich
 • Przechowywanie, przenoszenie, transport, inspekcja, sprawdzanie tarcz
 • Prawidłowe montowanie tarcz oraz zasady przechowywania
 • Balans traczy
 • Ustawienie urządzenia
 • Polecana literatura

Czas trwanie: 4 godziny

Koszt: 50 euro bazując na grupie 10 osob (max 12 osob)

 

Working at Height (praca na wysokosci)

Regulacja w sprawie pracy na wysokościach (The Work at Height Regulations 2007) wnosi, aby pracodawca dokonał odpowiedniej oceny ryzyka tak, aby wszystkie potencjalne niebezpieczne prace na wysokościach były skutecznie rozpoznawane, kontrolowane i eliminowane.

Wedle tej regulacji również każdy pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie przeszkolenie, aby mogli oni prowadzić swoje prace bezpiecznie.

Oferujemy 4 godzinne szkolenie z zakresu pracy na wysokości, które pomoże Państwu wypełnić wymagania regulacji dot. pracy na wysokościach z roku 2007 r. Pomoże ona zapewnić wszystkim pracownikom niezbędne umiejętności potrzebne do skutecznego radzenia sobie w pracy na wysokościach i kontrolowania ryzyka. Szkolenie obejmuje zrozumienie jak ważna do podjęcia pracy na wysokości jest ocena ryzyka, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia dostępu i jak pracownicy mogą zmniejszyć ryzyko upadków z wysokości. Od każdej osoby pracującej powyżej lub poniżej poziomu gruntu wymaga się podjęcia szkolenia, aby dopilnować, że właściwe i bezpieczne wykonują swoje obowiązki.

Szkolenie obejmuje bezpieczna prace z drabinami, oraz ocenę ryzyka związana z pracą z użyciem drabin.
Po zakończeniu będzie wydany certyfikat.

Czas trwanie: 4 godz

 

Basic First Aid- kurs podstawowy pierwszej pomocy

Szkolenie trwa jeden dzień, podczas którego nauczą się Państwo jak udzielać pierwszej pomocy.
Kurs obejmuje szereg zagadnień.
Po pomyślnym zakończeniu egzaminu, składającym się z pytań wielokrotnego wyboru oraz ćwiczeń praktycznych, każdy uczestniczący otrzyma uznawany w całym kraju Certyfikat Pierwszej Pomocy, który jest ważny przez 3 lata.

Emergency First Aid – treść szkolenia

 • Wprowadzenie do pierwszej pomocy
 • Ocena osoby potzrebującej pomocy- na co zwrócić uwagę, procedury
 • Choroby serca
 • CPR (uzycie defibliratora oraz akcja serca) oraz zakrztuszenie
 • Rany, skaleczenie I krwawienie
 • Ograniczona świadomość oraz utrata przytomności
 • Urazy mięsnio – szkieletowe
 • Poparzenia
 • Zatrucia

Czas trwanie: jeden dzień

Koszt: 65 euro bazując na grupie 10 osob (max 12 osob)

Kurs może odbyc się na terenie Polski bądź Irlandii

 

RÓWNIEŻ KURSY:

Zwyżki (MEWP)
Patient Handling
Koparki
Dumper
Praca na wysokościach
Pierwsza Pomoc
Kurs Przeciwpożarowy
i wiele innych

Aby uzyskac informacje o kursie badz zarezerwowac miejsce zadzwon pod nr087 0930808- informacja w jezyku polskim